logo vek-wik gymnastiekvereniging

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat jij binnen onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag. Mocht je over bepaalde zaken niet kunnen praten met onze leiding of ons bestuur dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Vek-Wik heeft hiervoor afspraken gemaakt met Loek Stam van Vrijwilligerspunt Westfriesland. Hij is opgeleid en beschikbaar als vertrouwenspersoon voor alle vrijwilligersorganisaties die geen eigen vertrouwenspersoon hebben. Onderaan deze pagina vind je zijn contactgegevens.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk dat iemand een vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kan nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal, aangezien het contact veilig moet en zal zijn. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door de wetgever en beroepsorganisaties, waaraan elke vertrouwenspersoon zich moet houden. Zo wordt er zonder toestemming geen enkele informatie naar buiten gebracht, tenzij in zeer extreme situaties sprake is van grote dreiging of van een misdrijf. In beide gevallen wordt er altijd een standaard protocol gevolgd.

Opvang en begeleiding zijn de sleuteltaken van een vertrouwenspersoon. Samen met Vek-Wik zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen. Hij bespreekt hoe Vek-Wik zelf een actieve rol kan spelen in de oplossing. Het kan zijn dat de vertrouwenspersoon doorverwijst naar een speciale instantie. Hij kan ook contact leggen met iemand buiten de vereniging. Vek-Wik beslist hierin.

Het Vrijwilligerspunt Westfriesland vindt preventie erg belangrijk en biedt onder andere jaarlijks de training ‘In veilige handen’. Deze is ontwikkeld door Movisie in opdracht van de overheid en leert de vereniging hoe zij haar organisatie veiliger kan maken. Ook bestuursleden van Vek-Wik hebben deze cursus gevolgd.

Contact met vertrouwenspersoon

Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon als een van onderstaande onderwerpen je is overkomen, of wanneer je deze signaleert binnen onze vereniging:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Agressie of geweld
  • Seksuele intimidatie of seksueel misbruik

Loek Stam
l.stam@vrijwilligerspunt.com
0229-216499 
 Loek Stam                                       

logo leergeld1

“SponsorKliks,

Contact

Gymnastiekvereniging VEK-WIK
Enkhuizen
Contact opnemen

vekwik logo